73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).


ikona beta
TO JEST WERSJA TESTOWA

Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.

Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.

W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Dodawanie dni do daty (rocznica)
Kalkulator oblicza datę, jaka powstanie przez dodanie (lub odjęcie) danej liczby dni do Twojej daty.
Trochę informacji
  • Pozornie dodanie kilku dni w przód (lub w tył) nie powinno nastręczać dużej trudności. Jeśli jednak wgłębimy się w temat, to okaże się, że czycha na nas wiele pułapek. Niektóre miesiące mają 30, inne 31 dni. Ba, przecięż luty ma tylko 28 dni. A zaraz... raz na cztery lata luty ma 29 dni. Ale które lata są przestępne, a które nie? Aaaaa! Może łatwiej będzie skorzystać z Calculli?
  • Tradycyjnie, bal maturalny powinien odbyć się na 100 dni przed maturą. Mimo, że obecnie rzadko się zdarza, aby ten warunek był spełniony, to w powszechnym użyciu jest alternatywna nazwa balu maturalnego - studniówka. Wzięła się ona właśnie z opisanego zwyczaju.
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?
  • Data początkowa - jest to data wyjściowa, względem, której będą dokonywane obliczenia. Przykładowo jeśli interesuje Cię kiedy wg. tradycji powinna odbyć się Twoja studniówka, to wpisz w tym polu datę Twojej matury, a jako liczbę dni podaj 100. Wówczas jako wynik otrzymamy datę o 100 dni wcześniejszą (i późniejszą) niż dzień egzaminu dojrzałości, czyli wg. tradycji dzień kiedy powinny rozpocząć się studniówki.
  • Liczba dni do dodania/odjęcia - jest to ilość dni jaka zostanie dodana (i odjęta) od daty początkowej.
  • Nie wliczaj (sobót/niedziel/świąt) - w tym miejscu możesz wykluczyć wybrane dni (soboty, niedziele lub święta) z obliczeń. Przykładowo jeśli interesuje Cię kiedy - licząc od dziś - minie 10 dni roboczych, możesz wykluczyć w tym miejscu dni wolne od pracy (soboty, niedziele i dni świąteczne).
  • Twój region - ta opcja jest potrzebna tylko wtedy, gdy używasz opcji wykluczania dni świątecznych (patrz pole "nie wliczaj sobót/nedziel/świąt"). Dzięki podaniu swojego regionu Calculla będzie mogła dotosować listę świąt do miejsca, w którym mieszkasz.
Nie do końca poważnie
  • Na początku 2015 roku, gorącym tematem była rocznica 100 dni od chwili gdy Ewa Kopacz objęła stanowisko premiera. Wiele mediów starało się wówcza podsumować dokonania zgromadzone przez nową premier w tym czasie.
Data początkowa
Liczba dni do dodania/odjęcia
Nie wliczaj
Twój region
(potrzebne aby dostosować listę świąt)

Tagi:
dodawanie_dat · rocznica

Tagi do wersji anglojęzycznej:
date_add · date_sub · anniversary