73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Lokata
Kalkulator lokat/depozytów. Podajesz ile chcesz ulokować, na jaki czas oraz procent - a kalkulator poda Ci ile zarobisz. Możesz też podać co jaki czas następuje kapitalizacja odsetek (albo brak kapitalizacji), a kalkulator wyliczy Twoje zyski okres po okresie.
Trochę informacji

 • W Polsce, na zysk pochodzący z lokat nałożony jest podatek w wysokości 19%. Jest to tzw. "podatek Belki". Sposób jego naliczania uregulowany jest przez art. 30a i 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • Podatek naliczany jest w momencie kapitalizacji odsetek.

 • Warto wspomnieć, że przed rokiem 2012 wartość podatku była zaokrąglana do pełnych złotych. W szczególności oznaczało to, że gdy wartość należnego podatku była mniejsza niż 50gr, była zaokrąglana do 0. Fakt ten wykorzystały banki oferując atrakcyjne lokaty "jednodniowe" - czyli takie, gdzie kapitalizacja następowała każdego dnia. Ponieważ odsetki naliczone w ciągu jednego dnia były bardzo małe, pozwalało to na uniknięcie płacenia podatku.

 • W marcu 2012 roku zmieniono sposób naliczania podatku od lokat. Od tego momentu podatek należy zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Fakt ten spowodował, że popularne wcześniej lokaty jednodniowe przestały być opłacalne.
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • kwota lokaty - to suma pieniędzy, którą zamierzasz przeznaczyć na inwestycję (depozyt albo lokatę). Wpłacona suma stanowi kapitał, od którego bank co określony okres będzie wyliczał kwotę odsetek.
 • okres lokaty - okres, na który powierzasz swoje pieniądze. Po tym okresie, bank wypłaci kapitał wraz z naliczonymi odsetkami. Okres ten wynika z umowy zawartej z bankiem. Okresy typowych lokat wynoszą zwykle kilka miesięcy lub lat. Jednak w ofercie banków można znaleźć lokaty od jednego dnia, do ponad 10 lat. Typowe są "okrągłe" okresy, jak tydzień (7 dni), 2 tygodni (14 dni), miesiąc, 3 miesiące, pół roku, rok i więcej.
 • oprocentowanie w stosunku rocznym - nominalne oprocentowanie lokaty (depozytu) w stosunku roczym. Wartość ta wynika z umowy z bankiem. Sformułowanie "w stosunku rocznym" oznacza, że podana wartość oprocentowania dotyczy jednego pełnego roku. Tzn. że jeśli lokata trwa krócej lub dłuiżej niż rok, odsetki będą wyliczone proporcjonalnie.

  • Przykład:
   jeśli oprocentowanie lokaty wynosi 10% w stosunku rocznym, to lokata zawarta na rok zwróci sumę lokaty powiększoną dokładnie o 10% (odsetki wyniosą 10%). Jednak jeśli taka sama lokata zostanie zawarta na pół roku, to proporcjonalnie - odsetki wyniosą połowę z odsetek rocznych, czyli 5%. Jeśli ta sama lokata zawarta zostałaby na dzień, to odsetki wyniosą proporcjonalnie 1/360 odsetek rocznych, co w tym przypadku oznacza 0.02 %. W zależności od warunków umowy (i obowiązującego prawa), banki obliczają odsetki dzienne na 1/360 lub 1/365 wartości rocznej.
  • Dlaczego odsetki podaje się w stosunku rocznym ?
   Oprocentowanie podaje się zwykle w stosunku rocznym, bo tak łatwiej porównywać rzeczywiste dzienne zyski z różnych lokat, niezależnie od okresu trwania tych lokat.

 • kapitalizacja - kapitalizacja to okres po którym naliczone odsetki są wypłacane albo dodawane do kapitału. W prostej lokacie terminowej, włożony kapitał i odsetki wypłacane sa na koniec trwania lokaty i lokata się kończy. Jednak taką lokatę możnaby przecież zawrzeć na kolejny okres na dokładnie tych samych warunkach (te same oprocentowanie, opłaty itp.). Zawierając lokatę na kolejny okres można:

  • zabrać odsetki i zawrzeć ponownie lokatę na tę samą kwotę kapitału (poczytaj o lokata rentierska)
  • powiększyć kapitał o kwotę odsetek (dołożyć odsetki do kapitału) i zawrzeć lokatę na powiększony kapitał
  Jeśli więc zawrzemy z bankiem umowę na lokatę, która podzielona jest na kilka okresów po których naliczane są odsetki (a więc odsetki będą naliczane więcej niż raz), a nie tylko na końcu trwania lokaty - mówimy wtedy, że w tej lokacie następuje kapitalizacja co dany okres.
  Przykład:
  Jeśli założymy lokatę na 12 miesięcy, ale co miesiąc nasze odsetki dodajemy do kapitału, to znaczy, że jest to lokata z kapitalizacją miesięczną odsetek.
 • ilość dni w roku - jest to umowna długość roku (tzw. "roku bankowego") użytego przy obliczaniu wysokości odsetek. W Polsce zgodnie z ustawą Prawo bankowe przy obliczaniu oprocentowania zakłada się, że rok ma 365 dni o ile nie zostało to sprecyzowane inaczej w umowie.
 • ilość cykli kapitalizacji - ile razy nastąpi naliczenie odsetek podczas trwania lokaty

  • Przykład 1:
   Zawarłeś(aś) lokatę na 1 rok i po roku nastąpi wypłata kapitału wraz z naliczonymi odsetkami. Mamy więc tylko 1 cykl kapitalizacji odsetek (na końcu okresu lokaty)
  • Przykład 2:
   Zawarłeś(aś) lokatę na 1 rok, z kapitalizacją miesięczną. Co miesiąc są obliczane odsetki, które każdego miesiąca dodawane są do kapitału. Mamy więc 12 cykli kapitalizacji odsetek
 • suma odsetek - suma wszystkich odsetki naliczonych podczas całego okresu trwania lokaty, ze wszystkich cykli kapitalizacji
 • oprocentowanie efektywne - to oprocentowanie po uwzględnieniu efektów kapitalizacji odsetek.
  Przykład: Zawarłeś(aś) lokatę na 1 rok, z kapitalizacją miesięczną i oprocentowaniu nominalnym 8% w stosunku rocznym. Co miesiąc odsetki będą dodawane do kapitału, więc już w drugim miesiącu trwania lokaty, kwota odsetek zostanie oblliczona od kapitału powiększonego o odsetki z pierwszego miesiąca. Ostatecznie więc oprocentowanie efektywne będzie wynosiło 8.3%
kwota lokaty
okres lokatyoprocentowanie w stosunku rocznym%
kapitalizacja

dni w roku


Historia zmian
2015.05.03 Nowa funkcjonalność: od teraz obsługujemy też lokaty tygodniowe. Można podać okres lokaty w tygodniach, można też zaznaczyć kapitalizację tygodniową.
2015.01.21 Nowa funkcjonalność: można wybrać 360 albo 365 dni w roku - różne banki, różne typy lokat, mogą liczyć 360 dni albo 365 dni.
Tagi:
lokata · depozyt · kalkulator_lokat · kalkulator_odsetek_lokaty

Tagi do wersji anglojęzycznej:
deposit · investment