73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Objętość (pojemność)
Konwerter (przelicznik, zamiennik) jednostek objętości (czyli także pojemności) - przelicza ponad 110 jednostek używanych na świecie. Galony, litry, akro-cale, kwarty, baryłki, jardy sześcienne i ... ponad 100 innych !
Trochę informacji
 • Objętość to miara przestrzeni, jaką zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej.
 • Podstawową jednostką objętości w układzie SI jest 1m3 (jeden metr sześcienny). Jednak jest ona rzadko stosowana w życiu codziennym. Najczęściej spotykanymi w Polsce jednostkami objętości są litr oraz mililitr.
 • Objętość zajmowana przez ciało na ogół zmienia się w zależności od warunków zewnętrznych (temperatury i ciśnienia). Fakt ten musi być brany pod uwagę np. podczas budowy mostów, gdzie konieczne jest uwzględnienie rozszerzalności cieplnej metali.
 • Równanie gazu doskonałego (Clapeyrona) wiąże objętość zajmowaną przez gaz z jego temperaturą oraz ciśnieniem. Równanie to jest dobrym przybliżeniem zachowania się gazów rzeczywistych. Równanie zostało sformułowane w XIX wieku przez Benoîta Clapeyrona. Przyjmuje ono postać: pv=nRT, gdzie p to ciśnienie, v objętość, n liczba moli gazu w układzie, T temperatura, a R to stała gazowa wynosząca 8,314 J/(mol·K).
 • Objętość wielu brył daje się policzyć na podstawie ich wymiarów. Przykłady takich wyrażeń to:

  • Objętość prostopadłościanu - V=a·b·h, gdzie a,b to odpowiednio wymiary podstawy, a h to jego wysokość.
  • Objętość stożka - V=1/3·S·h, gdzie S to pole podstawy stożka, a h to jego wysokość.
  • Objętość walca - V=πR2·h, gdzie h to wysokość walca, a R promień jego podstawy.

 • Większość wzorów na objętość brył daje się wyprowadzić stosując rachunek całkowy.
Jak przeliczać?
 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.
wartość: jednostka: dokładność po przecinku:SI

kilometr sześcienny [km³]
metr sześcienny [m³]
decymetr sześcienny [dm³]
centymetr sześcienny [cm³]
milimetr sześcienny [mm³]
mikrometr sześcienny [µm³]
nanometr sześcienny [nm³]
pikometr sześcienny [pm³]
femtometr sześcienny [fm³]
attometr sześcienny [am³]

metryczny (litry)

gigalitr [Gl]
megalitr [Ml]
kilolitr [Kl]
hektolitr [hl]
litr [l]
decylitr [dl]
centylitr [cl]
mililitr [ml]
mikrolitr [µl]
nanolitr [nl]
pikolitr [pl]
femtolitr [fl]
attolitr [al]

metryczny (inne)

lambda [λ]
kropla (metryczna)
kropla (medyczna)

US i brytyjskie (wspólne)

akro-stopy [ac ft]
akro-cale
board-foot [fbm]
galony piwa [beer gal]
cord (firewood)
cord-foot
cal sześcienny [cu in]
fathom sześcienny [cu fm]
stopa sześcienna [cu ft]
mila sześcienna [cu mi]
jard sześcienny [cu yd]
displacement ton
freight ton
load
perch [per]
register ton
stopa drewna

Amerykańska miara płynów (US Liquid)

dash
fluid dram, fluidram [fl dr]
gallon [gal(US)]
gill [gi(US)]
fifth
minim [min]
pinch
pint [pt]
quart [qt]
fluid once [US fl oz]
pony
shot
jigger
barrel [fl bl]
drop(alt) [gtt]
drop [gtt]
barrel(petroleum) [bl, bll]
hogshead [hhd]

Amerykańska miara sucha (US Dry)

pint [pt]
quart [qt]
gallon [gal]
peck [pk]
bushel (level) [bu (lvl)]
bushel (heaped) [bu]
sack
strike
barrel [bl]
firkin
wey
seam

Brytyjski

minim [min]
dash
pinch
fluid scruple [fl s]
fluid drachm [fl dr]
dessert spoon
gill, noggin [gi]
fluid once [fl oz]
pint [pt]
quart [qt]
gallon [gal]
strike
peck [pk]
bucket [bkt]
sack, bag
barrel [bl]
drop (alt) [gtt]
drop [gtt]
breakfast cup
pottle, quartern
bushel [bu]
kilderkin
coomb
quarter, pail
hogshead [hhd]
water ton
last

Jednostki kuchenne

Łyżeczka (Kanadyjska) [tsp]
Łyżeczka (US) [tsp]
Łyżeczka (Metryczna)
Łyżeczka (Brytyjska) [tsp]
Łyżka stołowa (Kanadyjska) [tbsp]
Łyżka stołowa (US) [tbsp]
Łyżka stołowa (Metryczna)
Łyżka stołowa (Brytyjska) [tbsp]
Filiżanka (Kanadyjska) [c]
Filiżanka (US) [c]
Filiżanka (Brytyjska)
Cup (Imp) [c]

Wino

butt, pipe
tun
Tagi:
objetosc · wielkosc · pojemnosc

Tagi do wersji anglojęzycznej:
volume · size · capacity