menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).
2015.03.29
  Ludzie albo je w pełni rozumieją i używają w życiu codziennym albo zupełnie nie mają pojęcia o co w tym chodzi i unikają jak mogą. Procenty - czyli świetny sposób określania części/kawałka jakiejś ilości/liczby. Stworzyliśmy kalkulator procentów, żeby ułatwić posługiwanie się procentem w życiu codziennym.

TO JEST STARA WERSJA CALCULLA.PL POZOSTAWIONA W SIECI W CELACH ARCHIWALNYCH.
KALKULATORY POWINNY DZIALAC, ALE NIE JEST TO PEWNE - I RACZEJ NIE SA ONE AKTUALIZOWANE.
NAJLEPIEJ JESLI PRZEJDZIESZ NA NOWA WERSJE CALCULLA.PL KLIKAJAC NA LINK: Ułamki: odwrotność
Ułamki: odwrotność
Kalkulator znajduje odwrotność podanego ułamka (liczby).
Trochę informacji
Zapamiętaj:

  • Liczba odwrotna do liczby X, to taka liczba Y, że iloczyn X · Y jest równy jeden. Przykładowo odwrotnością liczby 2 jest ułamek 1/2 ponieważ 2 · 1/2 = 1
  • Aby odwrócić ułamek zwykły wystarczy zamienić miejscami jego licznik i mianownik np. odwrotnością 3/4 jest ułamek niewłaściwy 4/3.
  • Nie istnieje liczba odwrotna do 0. W szczególności znaczy to, że jeśli w ułamku licznik jest zerem to jego odwrotność nie istnieje bez względu na to co jest w mianowniku. Nie daj się nabrać!
  • Odwrotność liczb mniejszych od jedności jest zawsze większa od jeden i odwrotnie.
  • Odwrotnością liczby 1 jest 1.
  • Dwukrotne odwrócenie tej samej liczby nie zmienia jej.
Jak się tego używa
Podaj ułamek (liczbę), którą chcesz odwrócić, a calculla pokaże Ci jak krok po kroku dojść do poprawnego wyniku. Kolejne etapy to:

  • I. Pozbądź się części całkowitej. Jeśli Twój ułamek nie zawiera części całkowitej (np. 1/2) to jest gotowy do odwracania. Natomiast jeśli mamy do czynienia z liczbą mieszaną lub całkowitą (np. 1 i 1/2) należy zamienić się wcześniej do postaci ułamka niewłaściwego.
  • II. Odwróć ułamek tzn. zamień miejscami licznik z mianownikiem.
  • III. Wyciągnij część całkowitą. Jeśli Twój ułamek po odwróceniu jest niewłaściwy (tzn. jego licznik jest większy od mianownika) zamień go na liczbę mieszaną.

Podaj ułamek (liczbę)

Wynik