menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).


ikona beta
TO JEST WERSJA TESTOWA

Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.

Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.

W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Różnica między datami
Kalkulator oblicza ile dni (godzin, minut, sekund) minięło między dwoma datami.
Trochę informacji

  • Liczenie dni pomiędzy dwoma datami to nie bułka z masłem. Główna trudność wynika z faktu, że różne miesiące mają różną liczbę dni. W kalendarzu gregoriańskim (czyli takim jaki jest obecnie powszechnie stosowany na świecie) miesiące mają po 30 lub 31 dni. Wyjątek stanowi luty, który ma 28, a raz na 4 lata (rok przestępny) 29 dni. Uff... nie trudno się pogubić podczas liczenia.
  • W niektórych dziedzinach życia przyjmuje się różne uproszczenia, tak aby ułatwić obliczenia. Na przykład w świecie finansów stosuje się pojęcie roku bankowego, który ma zawsze 360 lub 365 dni. Niektóre banki przyjmują też dla uproszczenie, że 30 dni jest równoznaczne z okresem jednego miesiąca.
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?
  • Data początkowa - jest to dzień, od którego rozpocznie się odliczanie. Data początkowa musi być wcześniejsza niż końcowa.
  • Data końcowa - jest to ostatni dzień, na którym zakończy się odliczanie. Data końcowa musi być późniejsza niż początkowa.
  • Nie wliczaj (sobót/niedziel/świąt) - ta opcja pozwala wykluczyć wybrane dni z kalkulacji. Przykładowo jeśli chciałbyś/chciałabyś policzyć tylko ilość dni roboczych w przedziale, to możesz w tym miejscu wykluczyć weekendy (niedziele i soboty) i święta.
  • Twój region - to pole jest potrzebne tylko jeśli użyta jest opcja wykluczania świąt. Umożliwia ono Calculli dostosowanie listy świąt do miejsca, w którym mieszkasz.
  • Różnica pomiędzy datami - tutaj znajduje się właściwy wynik. Jest to ilość lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund jaka zawiera się pomiędzy datami początkową, a końcową.
Jak się tego używa

  • Poprostu wyklikaj w formularzu poniżej datę początkową i końcową, a Calculla policzy dla Ciebie ile lat, miesięcy, dni itd. minęło między podanymi datami.
  • Jeśli chciałbyś/chciałabyś wykluczyć soboty, niedziele lub oficjalne święta (wolne od pracy), zaznacz odpowiednią opcję w formularzu.
  • W przypadku gdy użyta jest opcja nie wliczania świąt, istotny staje się region (państwo, kraj), dla którego wykonywane są obliczenia. W przypadku gdy używasz wykluczania świąt wybierz interesujący Cię region z listy.
Data początkowa
Data końcowa
Nie wliczaj
Twój region
(potrzebne aby dostosować listę świąt)