menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
- kalkulator -
przelicznik
tabelka
POKAŻ WSZYSTKIEKemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Dodawanie (pisemne) liczb
Dodawanie - podajesz liczby, kalkulator liczy sumę. Pokazuje też jak je dodać pisemnie, jakie są przeniesienia, sumy w kolumnach itp. Przydatne zarówno dla uczniów podstawówek (wspomaganie nauki), jak i do liczenia finansów (potrafi ładnie podawać liczby w formacie złotówki/grosze)... I do każdego innego zadania związanego z dodawaniem liczb.
Zastosowanie
 • Uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, nauka - pomaga w nauce dodawania. Pomaga zrozumieć jak działa dodawanie, pomaga zweryfikować i rozwiązać zadania związane z dodawaniem. Pokazuje jak dodawać pisemnie, jak działa przeniesienie, jakie są sumy z poszczególnych kroków (kolumn) w dodawaniu.
 • Obliczenia finansowe, rachunki, opłaty - szybko i łatwo dodaje słupki liczb. Zarówno podane wartości jak i wyniki, mogą być łatwo prezentowane w postaci złotówka,grosze (z zerami na końcu, jak: 1000.00, 1234.56 itp.)
 • Informatyka - dodawanie szesnastkowe (hex), dwójkowe (binarne) itd.
 • Po prostu dodać kilka liczb. I to nawet wtedy, jeśli liczby są częścią jakiegoś tekstu (są gdzieś powtykane między wyrazy). Kalkulator je znajdzie i doda...
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?
 • Tu wpisuj liczby - w to okienko wpisz liczby, które chcesz dodać.
  Forma liczb jest praktycznie dowolna, mogą być oddzielone spacją, przecinkiem, średnikiem, myślnikiem, enterem - czym chcesz.
  Możesz tu nawet podać dowolny tekst - nawet wierszyk - jeśli tylko będzie zawierał jakieś liczby, zostaną one automatycznie "wyłapane" i dodane do siebie.
 • Typowe ustawienia - tutaj pogrupowane są typowe ustawienia dla kilku wybranych zastosowań:
  • uczeń podstawówki - dodawaj tak jak to się robi w szkole. Na górze pokaż "przeniesienie", na dole wynik i nic więcej.
  • proste dodawanie - pokaż tylko liczby i wynik. Nawet nie pokazuje przeniesienia.
  • finanse - dodawaj jak złotówki i grosze, albo jak dolary i centy - czyli pokaż cyfry "całych jednostek" oraz pokaż dwie cyfry groszy (nawet jeśli są to zera). Przydatne do dodawania kwot z groszami - tak jak się to robi w księgowości.
  • pokaż wszystko co się da - wszystkie opcje włączone. Pokazuje przeniesienie, oraz osobne sumy z kolumn z przeniesieniem i bez przeniesienia.
 • widok
  • pokaż przeniesienie - pokazuje wartość jaka została przeniesiona do danej kolumny. Np jeśli dodajemy 17 i 25, to dodając najpierw jednostki 7 + 5, otrzymamy 12, a więc 1 zostanie przeniesiona do kolumny dziesiątek. Tutaj można włączyć/wyłączyć pokazywanie tych przeniesień. Oczywiście przeniesienia pokazywane są zarówno dla całkowitej liczby, jak i ułamków dziesiętnych.
  • pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumny (razem z przeniesieniem) - pokazuje sumy wszystkich liczb w danej kolumnie. Suma zawiera zarówno liczby podane w okienku, jak i przeniesienie wzięte z prawej.
  • pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumny (bez dodawania przeniesienia) - pokazuje sumy wszystkich liczb w danej kolumnie, bez uwzględniania przeniesienia.
 • obcinanie i doklejanie cyfr
  • dopełnij zerami do XX cyfr po przecinku - dopisuje zera na końcu liczby, jeśli ta liczba nie ma wystarczającej ilości cyfr po przecinku. Np jeśli ustawimy tutaj 3, to automatycznie liczba 15 zostanie zapisana jako 15,000, a liczba 15,55, jako 15,550.

   Dobrym przykładem zastosowania tej funkcji, jest liczenie pieniędzy (księgowość), gdzie zapisuje się złotówki i grosze (albo dolary i centy). Wystarczy wpisać tutaj 2, a kalkulator będzie podawał zawsze dwie cyfry groszy po przecinku.
  • bierz pod uwagę tylko XX cyfr po przecinku - po prostu obcina liczbę (o najmniej dokładną jej część), jeśli ilość cyfr po przecinku jest większa niż żądana. Np żeby pokazać tylko dziesiętne, podaj tutaj 1, a setne podaj 2.
 • informatyczne
  • podstawa liczby - ten kalkulator liczy "słupki" dla systemów liczbowych opartych o dowolną podstawę od 2 do 36. Obsługuje typowe systemy jak dziesiętny, szesnastkowy, ósemkowy i dwójkowy (binarny).
   Umożliwia też obliczenia w egzotycznych systemach (np. siedemnastkowy), aż do podstawy 36. Kolejność liter jest zgodna z alfabetem angielskim, czyli zaczynając od a, kończąc na z. 26 liter, plus 10 cyfr, razem maxymalna podstawa to 36. Można oczywiście używać zarówno małych jak i dużych liter.
Jak się tego używa
 • By dodać liczby (dwie lub więcej), wpisz je do okienka poniżej.
 • Możesz je wpisywać w dowolnej formie. Możesz je oddzielać przecinkami, enterami, spacjami albo każdym innym znaczkiem... Możesz po prostu wpisywać cały tekst zawierający liczby w treści.
  Ten kalkulator spróbuje przejrzeć cały tekst, który podasz i wyciągnąć automatycznie wszystkie liczby, które uda mu się znaleźć.
 • Do wpisywania części dziesiętnej, używaj przecinka (,) lub kropki (.)
 • Możesz wpisywać dowolnie duże liczby - masz 200 cyfr ? nie ma problemu...
  Mogą też być bardzo małe (0,00000000.. i tak jeszcze ze 100 zer) - zadziała. Możesz dodać dwie tysięczne do 100 trylionów - dokładność też jest dowolna.

Tu wpisuj liczby:

Ustawienia():

typowe ustawienia (kliknij): uczeń podstawówki, proste dodawanie, finanse, pokaż wszystko co się da

widok
pokaż przeniesienietak
nie
pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumny
razem z przeniesieniem
tak
nie
pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumny
bez dodawania przeniesienia
tak
nie
obcinanie i doklejanie cyfr
dopełnij zerami docyfr po przecinku
bierz pod uwagę tylkocyfr po przecinku
informatyczne
podstawa liczby16 (hex)
10 (dec)
8 (oct)
2 (bin)
inna

Wynik:

Dodawane pisemne: