menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
- kalkulator -
przelicznik
tabelka
POKAŻ WSZYSTKIEKemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Ułamki
Explorator ułamka - podajesz ułamek, i dostajesz informacje o jego innych postaciach: właściwej, niewłaściwej i oczywiście skróconej. Pokazuje też rozkład licznika i mianownika na czynniki.
Trochę informacji
  • Ułamki pozwalają wyrazić część pewnej całości, np. połowa tortu może być zapisana jako 1/2 (jedna druga), a ćwierć czekolady jako 1/4 (jedna czwarta).
  • Ułamki zwykłe składają się z dwóch liczb oddzielonych od siebie poziomą kreską (zwaną kreską ułamkową). Liczbę znajdującą się nad kreską nazywamy licznikiem, a znajdującą się pod kreską mianownikiem.
  • Dopuszczalne są również ułamki, w ktorych licznik jest większy od mianownika np. 5/4. Takie ułamki określają liczbę większą od całości (czyli większą od liczby jeden). Są one nazywane ułamkami niewłaściwymi.
  • Dla odróżnienia ułamki, których licznik jest mniejszy od mianownika np. 1/2 nazywamy ułamkami właściwymi.
  • Kreska ułamkowa może być zastąpiona przez znak dzielenia.

Wpisz ułamek:

O Twoim ułamku: