menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
- kalkulator -
przelicznik
tabelka
POKAŻ WSZYSTKIEKemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Ułamki: porównanie
Kalkulator porównuje dwa ułamki i powie Ci czy są identyczne. Jeśli się różnią, określi który z nich jest większy (mniejszy) i o ile.
Jak sprawdzić, który ułamek jest większy (mniejszy)?
 • Jeżeli ułamki mają wspólny mianownik, to większy jest ten, który posiada większy licznik. Na przykład 3/4 jest większe niż 1/4, ponieważ 3>1.
 • Jeżeli ułamki mają wspólny licznik, to większy jest ten, który posiada mniejszy mianownik. Na przykład 1/4 jest większe niż 1/5, ponieważ 4<5.
 • Jeżeli żadne z powyższych nie ma miejsca, należy najpierw doprowadzić ułamki do wspólnego licznika lub mianownika poprzez rozszerzenie lub skrócenie ich.
Jak sprawdzić czy dwa ułamki są identyczne?
 • Czasami nie interesuje nas, który z ułamków jest większy (mniejszy), a jedynie sprawdzenie, czy są one równe (czy mają taką samą wartość liczbową).
 • Dwa ułamki są sobie równe jeśli iloczyn licznika pierwszego ułamka i mianownika drugiego jest równy iloczynowi licznika drugiego i mianownika pierwszego z ułamków. Innymi słowy zachodzi proporcja:
Jak policzyć różnicę między ułamkami?
 • Czasami, gdy już wiemy, który ułamek jest większy, a który mniejszy, interesuje nas różnica między ułamkami. Innymi słowy chcemy wiedzieć o ile jeden ułamek jest większy od drugiego.
 • Aby policzyć różnicę między ułamkami należy od większego ułamka odjąć mniejszy. Aby odjąć od siebie dwa ułamki należy postępować zgodnie z ogólnymi regułami dotyczącymi odejmowania tzn. wykonać następujące kroki:
  • I. Przekształcenie ułamków wejściowych do postaci ułamka niewłaściwego. Jeśli ułamek nie zawiera części całkowitej, krok ten jest niepotrzebny.
  • II. Doprowadzenie ułamków wejściowych do wspólnego mianownika. Jeśli ułamki posiadają już wspólny mianownik, krok ten jest niepotrzebny.
  • III. Wykonanie odejmowania. W tym miejscu odejmujemy od siebie liczniki, pozostawiając niezmieniony mianownik.
  • IV. Wyciągnięcie całości. Krok ten jest potrzebny tylko jeśli powstały ułamek jest niewłaściwy tzn. jego licznik jest większy od mianownika.
  • V. Skrócenie ułamka do najprostszej postaci.

 • Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat odejmowania ułamków możesz zobaczyć nasz inny kalkulator: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie.
Pierwszy ułamek
Drugi ułamek