menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Kąt
Konwerter (przelicznik) jednostek kątowych, jak stopnie, radiany, gradusy
Trochę informacji
 • Kąt (płaski) to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku.
 • Półproste tworzące kąt nazywa się jego ramionami, zaś punkt, w ktorym ramiona stykają się jego wierzchołkiem.
 • W języku potocznym często używamy zwrotu kąt, mając w rzeczywistości na myśli miarę kąta.
 • Kąty są wykorzystywane między innymi przy podawaniu położenia obiektu na mapie. Lokalizacja punktu jest opisana przez podanie dwóch wielkości kątowych (współrzędnych): szerokości oraz długości geograficznej. Taki sposób określania położenia wynika z faktu, że Ziemia ma kształt zbliżony do kuli.
 • W życiu codziennym najczęściej stosowaną jednostką miary kąta są stopnie. W przypadku położenia geograficznego użyteczne są również minuty (1/60 stopnia) oraz przy bardziej prezycyjnych pomiarach również sekundy (1/60 minuty). Natomiast matematycy i fizycy używają najczęściej radianów.
 • Z pojęciem kąta mocno powiązane są funkcje trygonometryczne, których argumentem jest miara kąta. Przykładowe funkcje trygonometryczne to sinus (w skrócie sin), cosinus (w skrócie cos) lub tangens (w skrócie tg).
 • Istnieją również uogólnienia pojęcia kąta na przestrzenie trójwymiarowe, a nawet na przestrzenie o dowolnej liczbie wymiarów. Odpowiednikiem kąta płaskiego w przestrzeni trójwymiarowej jest kąt bryłowy.
 • Jeśli uporządkujemy ramiona kąta, w taki sposób, że jedno ramię będzie uznawane za pierwsze (początkowe), zaś drugie za końcowe, to taki kąt nazwiemy kątem skierowanym. Kąt skierowany definiuje się najczęściej podając parę wektorów o wspólnym początku {u,v}.
 • Z kątami wiąże się wiele ciekawych własności, między innymi:
  • Suma kątów w każdym trójkącie wynosi 180 stopni (π).
  • Suma kątów w dowolnym czworokącie (a więc w szczególności prostokącie i kwadracie również) wynosi 360 stopni (2π).
  • W trapezie suma miar sąsiednich kątów przy krótszej i dłuższej podstawie wynosi 180 stopni (π).
 • Okrąg może zawierać dwa rodzaje kątów:
  • Kąt wpisany – gdy jego wierzchołek i ramiona są oparte na okręgu (wierzchołek znajduje się na obręczy okręgu).
  • Kąt środkowy – gdy jego wierzchołek znajduje się w środku okręgu, a ramiona są oparte na obręczy okręgu.
Klasyfikacja kątów
nazwa kątamiara kąta
w stopniach
miara kąta
w radianach
kąt zerowy0
kąt półpełny180°π
kąt pełny360°
kąt prosty90°π/2
kąt ostry od 0° do 90° od 0 do π/2
kąt rozwarty od 90° do 180° od π/2 do π
Jak przeliczać?
 • Wpisz liczbę do okienka "wartość" - wpisuj tylko liczbę, bez żadnych dodatkowych oznaczeń, literek ani jednostek. Możesz użyć kropki (.) albo przecinka (,), żeby podać ułamek.
  Przykłady:
  • 1000000
  • 123,23
  • 999.99999
 • Jednostkę, która podajesz, znajdź w okienku "jednostka" i ją zaznacz. W niektórych naszych kalkulatorach, jednostek jest bardzo dużo - cóż, tyle wymyślili na świecie.
 • I już jest wynik - wyniki odczytasz z tabelki poniżej. Wypisane jest tam wiele różnych wyników, dla każdej znanej nam jednostki. Znajdź tą jednostkę która Cię interesuje.
Nie do końca poważnie
 • Dlaczego blondynka siedzi w kącie gdy jej zimno? Ponieważ kąt prosty ma 90 stopni.
 • Na zajęciach z balistyki major oblicza wartość sinusa kąta nachylenia działa, otrzymując 2.5.
  Zaintrygowany szeregowy protestuje.
  Major po krótkim namyśle odpowiada:
  - Sinus kąta w warunkach bojowych osiąga wyższe wartości!
 • Sinus cosinus daj boże trzy minus - pomodlił się student przed wejściem na egzamin.
wartość: jednostka: dokładność po przecinku:Radian

radian [rad]
pi * radian [π·rad]

Stopień

stopień [°]
minuta [']
sekunda ["]

Pełen obrót i część obrotu

obrót
quadrant
kąt prosty
sextant
octant
sign
kąt godzinowy
point
kąt minutowy

Inne

gradus; gradian; gon
mil
mil NATO
mil Soviet
mil Sweden (streck)
Tagi:
kat

Tagi do wersji anglojęzycznej:
angle