menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Procent składany
Kalkulator prognozuje przyszłą wartość Twoich pieniędzy po uwzględnieniu inflacji i/lub stopy zwrotu.
Trochę informacji

I. Załóżmy, że włożyliśmy 1000 zł na roczną lokatę z oprocentowaniem wynoszącym 5%. Po roku otrzymailśmy 50 zł odsetek czyli nasz kapitał wzrósł do 1050 zł. Powiedzmy, że całą tą kwotę (1050 zł) umieśliliśmy ponownie na identycznej lokacie. Oprocentowanie nadal wynosi 5%, jednak tym razem podstawą do obliczenia odsetek jest kwota 1050 zł (zamiast 1000 jak w pierwszym roku).

Spróbujmy uporządkować opisaną sytuacje:

  • Pierwszy rok: włożyliśmy 1000 zł, otrzymaliśmy 50 zł odsetek (5% z 1000)
  • Drugi rok: włożyliśmy 1050zł, otrzymaliśmy 52.50 odstek (5.25% z 1000)
  • Trzeci rok: włożyliśmy 1102,5zł, otrzymaliśmy 55.125 odsetek (5.51% z 1000)
  • itd...
Okazuje się, że powtarzając ten schemat, każdego roku nasze odsetki będą coraz większe. Zjawisko to nazywa się procentem składanym, a potocznie i bardziej ogólnie efektem kuli śniegowej.


II. Niestety zjawisko procentu składanego może działać również na naszą niekorzyść. Jeśli powtórzylibyśmy obliczenia wykonane powyżej, przyjmując jednak, że każdego roku tracimy pewien procent naszych oszczędności ("ujemne oprocentowanie") okazałoby się, że każdego roku tracilibyśmy coraz więcej.

Pewną formą utraty pieniędzy jest inflacja. Załóżmy, że tym razem schowaliśmy nasze oszczędności w przysłowiowej "skarpecie". Co się stanie z wartością naszych oszczędności? Pomimo, że kwota jaką posiadamy nie zmienia się (banknot 100zł schowany w skarpecie za kilka lat nadal będzie miał ten sam nominał), to - jak okazuje się - jej realna wartość za kilka lat może być niższa niż dziś. Dzieje się tak za sprawą wzrostu cen. Jeśli w przyszłości ceny produktów urosłyby, to okazałoby się, że w przyszłych latach za tą samą kwotę moglibyśmy kupić mniej produktów. Jest to tak zwany spadek siły nabywczej pieniądza, czyli właśnie inflacja.

Jak się tego używa
Poprostu wypełnij formularz zamieszczony poniżej, a calculla zrobi dla Ciebie symulacje pokazującą jak zmieniać się będzie realna wartość Twoich pieniędzy w czasie przy podanych przez Ciebie parametrach.

  • Kapitał początkowy - jest to kwota bazowa, w odniesieniu do której będą prowadzone obliczenia. Calculla zasymuluje jak będzie zmieniać się jej realna wartość (patrz -> siła nabywcza pieniądza) w następnych latach.
  • Inflacja - jest to przewidywany poziom inflacji na przyszłe lata. Jeśli interesuje Cię jedynie zysk z inwestycji przy pominięciu inflacji, to możesz w tym polu umieścić zero.
  • Roczna stopa zwrotu - jest to przewidywany, średni zysk z inwestycji w przyszłych latach. Jeśli ustawisz tą wartość na zero, zobaczysz jak zmieniałaby się wartość Twoich pieniędzy gdybyś trzymał(a) je w przysłowiowej "skarpecie".
  • Długość prognozy - określa jak daleko ma sięgać symulacja. Wartość ta powinna być wyrażona w latach. Przykładowo, jesli chcesz zobaczyć ile warte będą Twoje pieniądze za dziesięć lat, wpisz w to pole 10.
Kapitał początkowy
Inflacja roczna (przewidywana)%
Roczna stopa zwrotu z kapitału (przewidywana)%
Długość prognozylat