menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Przedrostki binarne
Przedrostki dwójkowe - kibi, mebi, gibi, tebi itd.
Trochę informacji

  • System przedrostków binarnych jest analogiem przedrostków SI (systemu metrycznego), dostosowanym do potrzeb informatyki. To co odróżnia przedrostki dwójkowe od odpowiadającym im przedrostkom metrycznym to:

    • Brak przedrostków ułamkowych (ze względu na nikłe zastosowanie w informatyce - najmniejszą porcją informacji jest bit i nie podlega on dalszemu podziałowi)
    • Użycie bazy dwójkowej (liczba 1024) zamiast metrycznej (zamiast liczby 10 i jej potęg)
  • Mimo istnienia jednostek binarnych, wielu ludzi wziąż używa odpowiadających im jednostek metrycznych (SI) mając na myśli jednostki binarne. Na przykład używąc zwrotu kilo-bajt (przedrostek SI - kilo) mając w rzeczywistości na myśli kebi-bajt (czyli 1024 bajty). Z powodu dużej niechęci do używania nowego nazewnictwa (kebi, mebi itd.) bywa, że system ten określa się mianem "martwego prawa".

Konfiguruj tabelkę:
Nazwa - Pełna nazwa przedrostka
Symbol - Skrócony symbol przedrostka
Mnożnik - Mnożnik odpowiadający przedrostkowi
Różnica względem SI - Różnica między mnożnikiem binarnym i SI wyrażona w procentach
Nazwa analogu SI - Nazwa analogicznego przedrostka SI
Symbol analogu SI - Symbol analogicznego przedrostka SI
Mnożnik dla analogu SI - Mnożnik związany z analogicznym przedrostkiem SI
Pokaż wszystko / Wyczyść wszystko


NazwaSymbolMnożnikRóżnica względem SINazwa analogu SISymbol analogu SIMnożnik dla analogu SI
kebiKi1024 = 102412.4%kilok1000 = 10001
mebiMi1 048 576 = 102424.86%megaM1000 000 = 10002
gibiGi1 073 741 824 = 102437.37%gigaG1000 000 000 = 10003
tebiTi1 099 511 627 776 = 102449.95%teraT1000 000 000 000 = 10004
pebiPi1 125 899 906 842 624 = 1024512.59%petaP1000 000 000 000 000 = 10005
eksbiEi1 152 921 504 606 846 980 = 1024615.29%eksaE1000 000 000 000 000 000 = 10006
zebiZi1 180 591 620 717 411 300 000 = 1024718.06%zettaZ1000 000 000 000 000 000 000 = 10007
jobiYi1 208 925 819 614 629 180 000 000 = 1024820.89%jottaY1000 000 000 000 000 000 000 000 = 10008
Tagi:
przedrostki_binarne · przedrostki_dwojkowe

Tagi do wersji anglojęzycznej:
binary_prefixes