menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Zarobki #1 (roczne)
Kalkulator oblicza zarobki netto na podstawie podanej kwoty brutto. Zarobki można podać dla każdego miesiąca w roku osobno. Liczy podatki (zaliczki na podatek dochodowy) i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podaje też jakie koszty zatrudnienia ponosi pracodawca. Wszystkie kwoty podane są miesiąc po miesiącu i oczywiście obliczane są też sumy całoroczne. Kalkulator uwzględnia różne rodzaje umów (o pracę, o dzieło, zlecenie) i wiele dodatkowych czynników.
Obliczanie zarobków
Zasady obliczania zarobków netto w Polsce są dość skomplikowane. Aby pojąć podstawy prawne całego procesu należy przeczytać górę dokumentów na temat podatków, składek ZUS (emerytalnych, rentowych itp), składek NFZ (zdrowotnych) itp.
Dobry punkt na start to ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - jest to podstawa działania obliczeń w tym kalkulatorze. Można ją znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów (link znajdziesz gdzieś poniżej).
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ?

 • Rok podatkowy - czyli rok w którym pracownik jest zatrudniony.
  Każdego roku zasady obliczeń i stawki trochę się zmieniają. Gdy wybierzesz rok, kalkulator użyje takich zasad jakie obowiązują dla podanego roku podatkowego. Obecnie kalkulator obsługuje lata od 2007 do 2015.
 • Typ umowy - Dla każdego typu umowy, zasady opodatkowania i ozusowania są nieco inne. W zależności od potrzeb podpisuje się:
  • umowę o pracę
  • umowę o dzieło
  • umowę zlecenie
 • Wspólne rozliczenie z małżonkiem - zaznacz, gdy rozliczasz się razem z małżonkiem.
  Uwaga: jeśli pracuje tylko jedno z małżonków (drugie nie ma dochodów), to podane wyniki będą w pełni poprawne. Jeśli jednak pracują oboje, to obliczona płaca netto będzie zawyżona, gdyż ten kalkulator nie potrafi obliczać składek ZUS dla dwóch osób jednocześnie.
 • Podwyższone koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy o pracę) - zaznacz, gdy dojeżdżasz do pracy z innej miejscowości (z ustawy: "w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę")
 • Koszty uzyskania przychodu (tylko dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - w większości przypadków zaznacz 20%. Dla praw autorskich, przeniesienia praw własności wynalazku, praw do znaku itp. zaznacz 50%. (więcej o tym w ustawie, rozdział 4: "koszty uzyskania przychodu")
 • Sposób rozliczania ubezpieczenia (tylko dla umowy zlecenia) - składek ZUS i zdrowotnych nie trzeba płacić w niektórych sytuacjach. Np. jeśli pracujesz w wielu miejscach, to zwykle wystarcza, że opłaca je jeden pracodawca. Ten kalkulator rozróżnia 3 możliwości rozliczenia:

  • jedyny tytuł do ubezpieczenia - zaznacz, gdy nigdzie poza tym nie pracujesz. Czyli jeśli żaden inny pracodawca (np. z umowy o pracę) nie opłaca pełnych składek. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz pełne składki ZUS i zdrowotne.
  • zatrudniony u innego pracodawcy - zaznacz, gdy pracujesz gdzieś jeszcze i masz opłacone składki ZUS w kwotach przynajmniej jak dla minimalnych zarobków w kraju. Napewno możesz to zaznaczyć, gdy gdzieś jeszcze pracujesz na pełny etat. Wtedy z tej umowy/zlecenia płacisz tylko składki zdrowotne, a składki ZUS nie powinny być Ci potrącane.
  • student do 26 roku życia - jeśli jesteś studentem do 26 roku życia, to nie musisz płacić składek ZUS, ani składek zdrowotnych.
 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (tylko dla umowy zlecenia) - jak sama nazwa wskazuje. Zaznaczasz, gdy chcesz opłacać chorobową składkę ZUS.
 • Ubezpieczenie wypadkowe - pracodawca płaci tę składkę, gdy:

  • pracujesz na umowę o pracę
  • lub pracujesz na inny typ umowy, ale podczas pracy przebywasz w siedzibie pracodawcy
  składka jest liczona procentowo od kwoty zarobków brutto. Stawkę (ile procent) określa się:

  • dla firmy, która zgłasza do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych (<=9) - stawka jest identyczna dla wszystkich pracowników i wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla wszystkich grup działalności. W kolejnych latach ta stawka się nieco zmieniała i wynosiła:
   • Od 1.01.2003 do 31.03.2006 - 1,93%
   • 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%
   • 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67%
   • 01.04.2012 - 31.03.2015 - 1,93%
   • od 01.04.2015 - 1,80%
  • dla firmy, która zgłasza conajmniej 10 ubezpieczonych - składka jest inna dla każdego pracownika. Jest ustalana na podstawie grupy zawodowej osoby zatrudnionej (grupa działalności) i tabel Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wartość tej stawki może się wachać od 0.67% do prawie 4 %. Jest także zależna od okresu, którego praca dotyczy (tabelki zmieniają się co jakiś czas).
 • Zarobki brutto - można wpisać kwotę osobno dla każdego z miesięcy. Jeśli wpiszesz kwotę do okienka "Miesięczne zarobki dla wszystkich miesięcy", zostanie ona automatycznie przepisana do wszystkich miesięcy.
Jak obliczać zarobki, podatki itp. tym kalkulatorem ?
Przy obliczaniu zarobków netto, podatków i kosztów zatrudnienia, należy uwzględnić wiele czynników (typ umowy, koszty uzyskania, podleganie pod składki ZUS i wiele innych). Ten kalkulator uwzględnia większość tych czynników, ale nie jest w stanie wziąć pod uwagę absolutnie wszystkiego co określa prawo.
Dlatego w większości przypadków podane wyniki są dokładne co do grosza, ale w niektórych złożonych przypadkach (np. odliczenia od podatku, wspólnym opodatkowanie małżonków, gdy oboje pracują itd.) wyniki należy potraktować jako wartość przybliżoną - i niestety dokładnie policzyć we własnym zakresie...
Rok i typ umowy
Rok podatkowy
Typ umowy
Te ustawienia mają wpływ na pensję netto pracownika


Koszty uzyskania przychodu
Sposób rozliczania ubezpieczenia


Te ustawienia mają wpływ na koszty ponoszonę przez pracodawcę

Ubezpieczenie wypadkowe%
Zarobki brutto
Miesięczne zarobki (jednakowe dla każdego miesiąca):

styczeńluty
marzeckwiecień
majczerwiec
lipiecsierpień
wrzesieńpaździernik
listopadgrudzień