menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

NWW
Kalkulator Najmniejszej Wspólnej Wielokrotności (NWW) - potrafi znaleźć NWW nawet dla trzech liczb, a przy tym pokazuje rozkład na czynniki pierwsze w słupkach - zupełnie jak w szkole.
Trochę informacji
  • Najmniejsza Wspólna Wielokrotność podanych liczb to najmniejsza liczba naturalna, którą da się podzielić przez każdą z podanych liczb bez reszty.

    Przykład 1: liczby 2 i 3 mają NWW równą 6, bo 6 się dzieli bez reszty zarówno przez 2 jak i przez 3.

    Przykład 2: liczby 4 i 10 mają NWW równą 20, bo 20 się dzieli bez reszty zarówno przez 4 jak i przez 10.

    Jak widać w przykładzie pierwszym, NWW było w tym przypadku iloczynem (mnożeniem) podanych liczb. Jednak w przykładzie drugim jest to liczba dużo mniejsza.
  • NWW jest używany przy operacjach na ułamkach, na przykład do obliczenia wspólnego mianownika.
Jak się tego używa
Wpisz liczby dla których szukasz dzielnika lub wielokrotności. Możesz wpisać 2 albo nawet 3 liczby. Jeśli potrzebujesz tylko dwie - po prostu zostaw trzecie okienko puste!
Liczby mogą być ujemne, ale nie mogą zawierać ułamka (czyli powinny być całkowite).

Wpisz liczby:

Jeśli potrzebujesz tylko 2 liczby - po prostu zostaw trzecie okienko puste!


Podaj liczbę #1
Podaj liczbę #2
Podaj liczbę #3

nie wymagany (zostaw puste)


Wyniki:

Najmniejsza Wspólna Wielokrotność (NWW):
NWW rozłożony na czynniki:

Największy Wspólny Dziennik (NWD):
NWD rozłożony na czynniki:

Czas obliczeń: ms
Tagi:
najmniejsza_wspolna_wielokrotnosc · nww

Tagi do wersji anglojęzycznej:
least_common_multiple · lcm