menu Calculla

menu Calculla
matematyka
fizyka
finanse
dom
zdrowie
praca
informatyka
tekst
czas
kalkulator
przelicznik
tabelka
- POKAŻ WSZYSTKIE -Kemu Network
Tooschee Portfolio · GeekHall · Professional Landing Pages · MMS · smiech-net · free proxy templates ·
73 kalkulatorów online
News:
2017.01.08
  Nowa Calculla już w sieci ! Przejdź proszę na calculla.pl - to nowa Calculla v2. Jeszcze lepsza, szybsza, ładniejsza i praktyczniejsza wersja calculla-i, zrobiona od nowa w najnowszych technologiach.
2015.08.25
  Dwie nowe tabele związane z samochodami: Oznaczenia opon - indeks prędkości i Oznaczenia opon - indeks nośności
2015.07.30
  Jeszcze jeden kalkulator dedykowany ułamkom - kalkulator porównujący ułamki
2015.04.06
  Tym razem na tapetę poszły ułamki. Powstały aż 3 nowe kalkulatory: Ułamki: Dodawanie i odejmowanie, Ułamki: 4 działania oraz Ułamki: odwrotność. Wszystkie pokazują krok po kroku obliczenia (takie jak znajdowanie wspólnego mianownika) i prezentują wyniki w różnych postaciach (np. skróconej albo bez skracania).

Tabela ASCII/HEX/HTML
Tabela 127 znaków ASCII wraz z ich kodami dziesiętnymi(DEC), szesnastkowymi(HEX), ósemkowymi(OCT), binarnymi/dwójkowymi(BIN), znacznikami HTML (w 3 formatach), znacznikami wg ANSI-C oraz opisami ze specyfikacji ASCII.
Trochę informacji
Zauważ że:
 • znaki o kodach 32 - 126 (0x20 - 0x7E) mają bezpośrednie odpowiedniki w Unicode (0x20 → U+0020, 0x21 → U+0021, itd.)
 • znak "nowa linia" jest różny w zależności od platformy:
  • unix (linux) - ASCII 10 (hex: 0A) (programowanie: \n)
  • windows - ASCII 13 10 (hex: 0D 0A) (programowanie: \r\n)
  • mac - ASCII 13 (hex: 0D) (programowanie: \r)
 • znacznik HTML-a ':
  • Wg HTML 5 ten znacznik jest poprawny.
  • Wg HTML 4 znacznik ' nie istnieje, należy używać znacznika ".
  • Wielu autorów używa po prostu '
  • historycznie rozpoznawały go tylko niektóre wersje Ms Internet Explorer-a.

Konfiguruj tabelkę:
dec - kod dziesiętny (10) znaku (inaczej decymalny)
hex - kod szesnastkowy (16) znaku (inaczej hexadecymalny)
oct - kod ósemkowy (8) znaku (inaczej oktalny)
bin - kod dwójkowy (2) znaku (inaczej binarny)
html - znakowy HTML
html dec - dziesiętny HTML
html hex - szesnastkowy HTML
C - znacznik w języku C
znak - wygląd znaku (albo jego reprezentacja drukowalna dla znaków od 0 do 31)
opis - opis wg normy ASCII (oryginalna pisownia angielska)
Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie


Tagi:
tabela_ascii · ascii_hex_tabela

Tagi do wersji anglojęzycznej:
ascii_table · ascii_hex_table